Tel: +420 724 431 271 | Email: info@synergia.cz

Služby

RAILROAD

Železniční bezpečnost

Prevence provozu

Naše společnosti zajišťuje preventivní činnosti pro provozní železniční sekci formou systematizace pracovních procesů, implementace nových trendů v zajišťování bezpečnosti a neustálého rozvoje postupů, snažících se eliminovat chybovost lidského faktoru a jiných prvků. Provádíme rovněž školení, kontroly personálu v provozu a analyzujeme slabá (riziková) místa s návrhy na zlepšení

Vyšetřování nehod

Zajišťujeme pro dopravce, majitele železničních vozů i provozovatele infrastruktury účast na vyšetřování v případě železničních nehod a předcházení následkům z nedostatečně nebo záměrně chybně vedených vyšetřování a jejich závěrů. Svou činností na místě přispíváme k řádnému prokazování příčin nehody a řádným výsledkům vyšetřování. Zjištěné nedostatky poté strukturujeme do doporučení pro provozní činnosti našeho klienta.

Audit spolehlivosti a bezpečnostních rizik železničních dodavatelů i odběratelů

Provozujeme širokou evropskou informační infrastrukturu s cílem prověřování spolehlivosti, technické a provozní úrovně potenciálních dodavatelů a odběratelů železničních služeb. Zajišťujeme různé stupně a oblasti auditu, cíleného na subjekty, poskytující, či odebírající železniční služby.

CORPORATE

Komerční bezpečnost

Nastavení bezpečnostní politiky organizace

Poskytujeme služby v oblasti sestavení plánu a rozvoje bezpečnostní politiky společnosti, založené na jejích potřebách a definovaných rizicích. Ucelená bezpečnostní politika společnosti poskytne dlouhodobý i střednědobý plán rozvoje ve všech oblastech, které s bezpečností souvisí, čímž se docílí uceleného systému jednotlivých prvků, které jsou navzájem propojeny. Výsledkem je nastavení dobrého poměru kvality a ceny odebíraných bezpečnostních služeb a jejich efektivního rozložení na definovaná rizika a hrozby s cílem potlačit jejich pravděpodobnost i následky.

Business contingency plan

Systematizace bezpečnostních opatření

Bezpečnostní audit

Podklady pro dodavatele bezpečnostních technologií

Pre-employment screening

Detektivní činnosti pro obchodní vztahy

Nastavení řízení rizik organizace

Kybernetická bezpečnost

EVENT

Eventová bezpečnost

Systematizace a design bezpečnostních opatření

Audit ohroženosti a definice rizik

Lokální řízení bezpečnosti

Nastavení spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému

Projektování dopravně inženýrského řešení

Sestavení krizového plánu akce

EDUCATION

Bezpečnostní výzkum, vzdělávání a vývoj

Bezpečnostní školení personálu i managementu na míru

Systematizace školení a nastavení tréninkových programů pro personál

Vývoj bezpečnostních postupů v provozu klienta

Vzdělávání v oblasti fyzické i kybernetické bezpečnosti