Tel: +420 724 431 271 | Email: info@synergia.cz

Kdo jsme

SYNERGIA

Společnost se od svého vzniku v roce 2012 zaměřuje na poskytování služeb v komerční bezpečnosti. Know-how společnosti je založené na citlivé integraci všech bezpečnostních postupů, systémů a opatření s hlavní činností klienta. Orientujeme se na individuální přístup ke každému případu a naším cílem je nejen momentální zvýšení bezpečnostní úrovně klienta, ale i nastavení udržitelné a moderní bezpečností politiky organizace. Naše know-how současně využíváme i pro odpovědný rozvoj situace v celé ČR přímým působením v mnoha profesních sdruženích a institucích.

Jsme členy

celé řady významných českých i nadnárodních organizací, které se významnou měrou podílejí na řešení bezpečnostních otázek jednotlivých kritických segmentů.

Nezávislé sdružení bezpečnostních profesionálů z celého světa. Slouží ke sdílení dobré praxe i propojování profesionálů ze všech oblastí bezpečnosti ve světě. Naše společnost aktivně spolupracuje na vývoji nových amerických bezpečnostních standardů i metodik.

Komora podniků komerční bezpečnosti – sdružení bezpečnostních specialistů v ČR. Naše společnost ve sdružení aktivně participuje na tvorbě stavovských norem pro ČR.

Česká komora detektivních služeb – sdružení soukromých detektivů ČR. Naše společnost pomáhá utvářet rámec působnosti detektivních služeb na českém trhu.

Soft Targets Protection Institute – sdružení bezpečnostních odborníků na ochranu měkkých cílů v ČR. Naše společnost participuje na konzultační činnosti pro vývoj a kultivaci trhu v ochraně měkkých cílů.

Naše odpovědnost vůči společnosti

Naše společnost svým působením a podporou několika sdružení a spolků přispívá ke zlepšování společenské úrovně v ČR.

Rozhodli jsme se podporovat profesně několik bezpečnostních think-tanků, účastníme se veřejných debat nad vývojem komerční bezpečnosti v ČR, poskytujeme bezplatně naše know-how neziskovým subjektům, jako například Junák – Český Skaut z.s. a podporujeme mladé začínající bezpečnostní experty v jejich vzdělávání a realizaci.

Celé toto úsilí vyvíjíme s představou lepšího světa kolem nás, protože nejen obchod a finance činí svět kolem nás lepším místem pro život.